Văn bản của Trường

 (Ban hành kèm theo QĐ số 657/QĐ-QTTB ngày 29/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

             Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

 Quyđịnh này áp dụng cho sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương, có nhu cầu ở Ký túc xá (KTX) của trường tại 91 phố Chùa Láng, từ năm học 2008 - 2009(bắt đầu từ khóa 47 hệ đại học và khóa 4 hệ cao đẳng).

            Điều 2. Thời gian ở Ký túc xá:01 năm (theo năm học).

            Điều 3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký ở KTX

Sinh viên thuộc các đối tượng nêu tại Điều 1, nếu có nguyện vọng vào ở KTX của Nhà trường phải nộp:

 1. a) Giấy triệu tập học (bản photo);
 2. b) Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (do công an phường, xã cấp);
 3. c) Chứng minh nhân dân (bản photo);
 4. d) 3 ảnh 4x6;
 5. e) Các loại giấy tờ chứng minh bản thân thuộc một trong số các đối tượng ưu tiên nêu trên;
 6. f) Đơn xin vào ở KTX (theo mẫu của Phòng QTTB phát).

Thời gian nhận đơn: Từ 8h00 - 17h00 trong các ngày làm thủ tục nhập học, tại Ban quản lý KTX TrườngÐại học                 Ngoại thương.

Điều 4. Xét duyệt và ký hợp đồng ở KTX

Do chỗ ở có hạn và để tạo điều kiện cho sinh viên mới nhập học, Nhà trường chỉnhận đơn vào ở KTXđối với sinh viên khóa mới nhập học (năm thứ nhất), cả sinhviên thuộc diện ưu tiên và không thuộc diện ưu tiên.

Đối tượng ưu tiên ở KTX:

 1. a) Bản thân là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang.
 2. b) Con liệt sỹ.
 3. c) Con thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.
 4. d) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp chứng nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập, do hậu quả của chất độc hóa học.
 5. e) Sinh viên mồ côi cha mẹ.
 6. f) Sinh viên là người dân tộc thiểu số Việt Nam.

 Khi hết thời hạn ở KTX, sinh viên thuộc diện đối tượng ưu tiên, nếu chấp hành tốt nội quy, quy định của KTX sẽ được xem xét kéo dài thời hạn ở KTX. Trong thời hạn kéo dài, sinh viênphải đóng lệ phí KTX như các sinh viên không thuộc diện ưu tiên.

             Ký hợp đồng: Hiệu trưởng ủy quyền cho Trưởng phòng Quản trị Thiết bị ký hợp đồng với từng sinh viên ở KTX theo mẫu của Trường. Hợp đồng chỉ có hiệu lực 01 năm. Sinh viên sẽ được ký lại hợp đồng ở KTX khi được xét kéo dài thời hạn ở KTX.

Điều 5. Chi phí ở KTX

 1. Lệ phí KTX:Tùy theo tình hình cụ thể từng năm học Nhà trường sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm học 2009 - 2010 dự kiến mức thu như sau:

- Đối tượng thuộc diện ưu tiên:100.000đ/tháng/sinh viên.

-Đối tượng không thuộc diện ưu tiên:200.000đ/tháng/sinh viên.

 1. Tiền điện: Mỗi sinh viên được dùng 7 số điện/tháng. Nếu dùng nhiều hơn 7 số trên (theo chỉ số của đồng hồ đo điện),sinh viên phải thanh toán theo mức thu do Nhà nước quy định.
 2. Tiền đặtcọc tài sản: Sinh viên vào ở KTX đóng tiền đặt cọc tài sản và cơ sở vật chất 200.000đ/sinh viên từ đầu năm học. KTX sẽ hoàn trả tiền đặt cọc và cơ sở vật chất khi sinh viên làm thủ tục ra khỏi KTX sau khi đã trừ những chi phí sửa chữa, bồi thường tài sản đã sử dụng, làm hư hỏng (nếu có)trong năm học.

Sinh viên đóng lệ phí KTX 10 tháng/năm vào đầu năm học tại Ban quản lý KTX. Nếu sinh viên ra khỏi KTX trước thời hạn có lý do chính đáng và được KTX chấp thuận sẽ được hoàn trả lệ phí ở KTX các tháng còn lại, nếu sinh viên vi phạm kỷ luật bị buộc ra khỏi KTX ở bất kỳ thời điểm nào trong năm học, KTX không hoàn trả lệ phí ở KTX các tháng còn lại.

Lưu ý:Sinh viên phải giữ lại Phiếu thu lệ phí KTX và Phiếu thu tiền đặt cọc tài sản để cuối năm thanh toán.

 1. Đối với lưu học sinh nước ngoài:

Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đi học theo Hiệp định ký kết giữa hai Nhà nước sẽ được ở KTX miễn phí. Các sinh         viên, học viên cao học đi học theo chế độ tự túc sẽ thu theo thỏa thuận riêng.

 1. Đối với sinh viên Trung Quốc và sinh viên các nước khác: Theo thỏa thuận đã ký kết giữa Trường và đơn vị gửi sinh viên đi đào tạo.Tuy nhiên, trước khi được nhận vào ở KTX, sinh viên phải làm các thủ tục như đối với sinh viên Việt Nam (có Đơn xin ở KTX, ký Hợp đồng, các cam kết).

            Điều 6. Thủ tục trả phòng ở KTX

Sinh viên khi hết thời hạn ở KTX phải làm các thủ tục sau:

Làm vệ sinh phòng sạch, trả phòng cho Ban Quản lý KTX (thông qua Ban Quản lý).

Thanh toán mọi công nợ (nếu có)bao gồm: tiền điện, hư hỏng tài sản…

Điều 7.Một số quy định đối với sinh viên ở KTX

Sinh viên phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của KTX Đại học Ngoại Thương và Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể, sinh viên ở KTX:

Không di chuyển, chuyển đổi tài sản trong phòng, không buôn bán, không chứa chấp hàng hóa trong phòng ở.

Không được tiếp khách quá 22h30, không cho khách ở trái phép trong phòng (khách, người thân ở lại qua đêm phải có sự đồng ý của Ban quản lý KTX).

Không được tổ chức hội họp, đàn hát… gây tiếng ồn quá to trong phòng ở, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các phòng khác.

Phải báo cáo với Ban quản lý KTX khi vắng mặt từ 05 ngày trở lên. Vắng 07 ngày không có lý do được coi như không tiếp tục ở KTX nữa.

 

Nghiêm cấm các hành vi:

Nấuăn, sử dụng các thiết bị dùng để nấu ăn trong phòng.

Tự ý đổi chỗ, chuyển nhượng chỗ ở cho người khác.

Đánh bài bạc dưới mọi hình thức.

Tổ chức uống rượu, bia, sử dụng ma túy và tham gia các tệ nạn xã hội khác.

Gây mất trật tự, tụ tập gây gổ, kích động đánh nhau              trong KTX.

Lưu hành văn hóa phẩm độc hại, phát tán các tài liệu              phản động.

Mọi vi phạm Nội quy KTX sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú.

            Điều 8.Xử lý vi phạm

            Ngoài nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật được trích trong quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú (đính kèm), Nhà trường sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với sinh viên ở KTX tùy theo mức độ vi phạm từ khiển trách, cảnh cáo, không cho ở KTX đến buộc thôi học.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Sinh viên ở KTX và các đơn vị, cá nhân trong toàn trường có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10.

Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong quy định do Hiệu trưởng quyết định.

 

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

(Trích quy chế công tác HSSV nội trú)

Số

TT

Nội dung

vi phạm

Mức độ xử lý

Ghi chú

Khiển trách