CÁC CHUYÊN MỤC

Các sinh viên Khóa 62 sẽ nộp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023 - 2024 khi có Mã sinh viên.

Thời hạn nộp: Trước ngày 06/10/2023

Địa điểm: Phòng Công tác chính trị và sinh viên, tầng 2 nhà A trường đại học Ngoại thương ./.

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 10 tháng 09 năm 2023

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2023

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 02 tháng 04 năm 2023

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2023

1.Hình thức thi: Hát và hùng biện giới thiệu tác phẩm

2.Đối tượng tham gia: Sinh viên hệ đại học các loại hình đào tạo thuộc cơ sở Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương, bao gồm:

Kính gửi: Các Viện/ Khoa trong toàn Trường

Căn cứ Công văn số 1628/UBND-BHXH ngày 25/08/2021 của UBND quận Đống Đa về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Đống Đa; Căn cứ công văn số 713/BHXH ngày 18/08/2022 của BHXH quận Đống Đa về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2022- 2023; Căn cứ công văn số 5317/BHXH-QLT ngày 08/11/2021 của BHXH thành phố Hà Nội gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác BHYT cho học sinh, sinh viên chưa đạt 100% tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT; Căn cứ Quy định Công tác sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành theo Quyết định số: 2870/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương); Căn cứ báo cáo của Phòng Hành chính - Tổng hợp về tình hình sinh viên không tham gia BHYT.

Vì Nhà trường có kế hoạch đột xuất nên lịch SHCDSV của K61 Khoa KTQT có sự thay đổi, thời gian cụ thể như sau:


Lịch học cũ: Sáng thứ 7, ngày 22/10/2022

Nay đổi thành: 18h00 - 21h00, thứ 4, ngày 19/10/2022 tại địa điểm D201

Nhà trường điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên khóa 61 đang tham gia học Giáo dục quốc phòng nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2012 - 2013 đến hết ngày 03/3/2023.

Đề nghị sinh viên xem danh sách tại cuối bài viết, nếu có sai sót gì về thông tin cá nhân (Đặc biệt lưu ý Mã Sinh viên) phải báo lại ngay với phòng CTCT&SV trước khi ra Quyết định.