Tin mới nhất

Căn cứ vào QĐ số 866/QĐ-ĐHNT ngày 26/03/2024 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kì 2 năm học 2023-2024 tại Trụ sở chính Hà Nội

 

Căn cứ vào QĐ số 867/QĐ-ĐHNT ngày 26/03/2024 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về việc cấp bù miễn, giảm học phí học kì 1 và học kì 2 năm học 2021-2022, 2022-2023 và học kì 1 năm học 2023-2024 tại Trụ sở chính Hà Nội,

Căn cứ vào việc đăng kí tín chỉ các môn học tại phòng QLĐT của sinh viên tính đến ngày 24/05/2024,

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới các sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí học kì 2 năm học 2023-2024 và diện sinh viên cấp bù miễn, giảm học phí học kì 1 và học kì 2 năm học 2021-2022, 2022-2023 và học kì 1 năm học 2023-2024 tại Trụ sở chính Hà Nội số tiền miễn, giảm học phí (dự kiến) (có kèm theo số tín chỉ học phí được tính miễn giảm) theo 2 danh sách đính kèm thông báo này. Yêu cầu sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân, số tín chỉ học phí và số tiền được miễn, giảm học phí của sinh viên. Nếu có bất cứ thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính theo lịch tiếp sinh viên hoặc theo số hotline 0357537655 trong giờ hành chính. Thời hạn giải quyết các thắc mắc, điều chỉnh chậm nhất đến 17h Thứ sáu, ngày 31/05/2024. Sau thời hạn nói trên, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ từ chối giải quyết các thắc mắc và thực hiện việc chi trả tiền miễn giảm học phí theo đúng quy định.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo để sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng!

Trưởng phòng Kết hoạch tài chính (Đã kí) 

Văn bản đính kèm xem tại đây./.