Tuần sinh hoạt CDSV

Vì Nhà trường có kế hoạch đột xuất nên lịch SHCDSV của K61 Khoa KTQT có sự thay đổi, thời gian cụ thể như sau:


Lịch học cũ: Sáng thứ 7, ngày 22/10/2022

Nay đổi thành: 18h00 - 21h00, thứ 4, ngày 19/10/2022 tại địa điểm D201