Tuần sinh hoạt CDSV

Phòng CTCT&SV thông báo lịch học tuần SHCDSV chuyên đề 4 cho sinh viên khóa 60 phương thức xét tuyển 1, 2, 3, 5 và 6. Cụ thể như sau:1. NỘI DUNG:

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị

thực hiện

Chuyên đề 4

Bài 9

Giới thiệu thông tin chung và một số hoạt động của Viện/Khoa: Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tiến độ học tập; Công tác giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập; Phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học; Định hướng nghề nghiệp.

4 tiết

Các Viện/ Khoa

  quản lý sinh viên

 

2. PHÂN LỚP, THỜI GIAN HỌC CHUYÊN ĐỀ 4:

Viện/ Khoa

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Khoa Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; Kinh tế quốc tế; Kinh tế và Phát triển quốc tế)

Thứ 2, 30/8/2021

 

9h00 - 11h30

 

MS Teams 

Khoa Tài chính ngân hàng

(Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh; Ngân hàng và Tài chính quốc tế chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; Ngân hàng; Phân tích và đầu tư tài chính; Tài chính quốc tế)

Thứ 2, 30/8/2021

13h30 - 17h00

 MS Teams

Khoa Tiếng Nhật (Tiếng Nhật thương mại chương trình chất lượng cao; Tiếng Nhật thương mại)

Thứ 3, 31/8/2021

8h00 - 11h30

MS Teams

Viện VJCC  (Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản)

9h00 - 12h00

MS Teams

Khoa Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh; Quản trị kinh doanh quốc tế chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn chương trình chất lượng cao)

31/8/2021

13h30 - 17h00

MS Teams

Viện KT&KDQT (Kinh doanh quốc tế chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; Kinh tế đối ngoại chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

Thứ 4, 01/9/2021

8h00 - 11h30

 MS Team

Khoa Tiếng Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại chương trình chất lượng cao; Tiếng Trung thương mại)

Thứ 4, 01/9/2021

 

8h00 - 11h30

MS Teams

Khoa Kế toán kiểm toán (Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA; Kế toán – Kiểm toán)

8h00 - 11h30

MS Teams

Khoa Tiếng Pháp  (Tiếng Pháp thương mại chương trình chất lượng cao; Tiếng Pháp thương mại)

8h00 - 11h30

MS Teams

Khoa Luật (Chương trình CLC Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp)

8h00 - 11h30

MS Teams

Khoa Luật (Luật Thương mại quốc tế; Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp)

13h00 - 17h00

MS Teams

Viện KT&KDQT (Kinh tế đối ngoại; Kinh doanh quốc tế; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế; Thương mại quốc tế)

13h30 - 17h00

 

MS Teams

 

Khoa Tiếng Anh thương mại (Tiếng Anh thương mại chương trình chất lượng cao, Tiếng Anh thương mại)

13h30 - 17h00

MS Teams

 

Đường link đăng ký và link tham gia lớp học sẽ được thông báo tới sinh viên qua Sổ tay điện tử FTU - E home./.