Các thông báo khác

Thực hiện công tác sinh viên năm học 2023 – 2024, Nhà trường triệu tập sinh viên các lớp Khóa 62 tham dự Hội nghị theo lịch cụ thể như sau:

 

  1. Thời gian: 08h30 -10h30, thứ 6, ngày 03 tháng 11 năm 2023
  2. Địa điểm: Hội trường D201 và sân nhà D (Thực hành)
  3. Nội dung chương trình: tập huấn các biện pháp phòng cháy chữa cháy.
  4. Đối tượng triệu tập: mỗi lớp Khóa 62 đăng ký tối thiểu 03 sinh viên tham dự.
  5. Quyền lợi: sinh viên được nhận giấy xác nhận tham dự tập huấn để cộng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023 - 2024.
  6. Yêu cầu:
  • Lớp trưởng các lớp, Khóa 62 thông báo nội dung này tới sinh viên trong lớp.
  • Sinh viên đăng ký tham dự vào link trước 15h00, thứ 4, ngày 01/11/2023:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16OaaCvmAsSAnrT7glR8Qb6LVLtoa-AlAxSxxZpWIVSY/edit?usp=sharing

  1. Tổ chức thực hiện

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên sẽ tiến hành điểm danh sinh viên đến tham dự. Sinh viên đã đăng ký tham dự sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không đến tham dự tập huấn.

TL. HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV

TS. Bùi Liên Hà (Đã ký)