Các thông báo khác

Để hoàn thiện hồ sơ sơ sinh viên nhập học năm 2023 – 2024 dành cho sinh viên Khóa 62, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo về việc làm giấy nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên NAM:

 

 1.  Đối với nam sinh viên:

 Bảng chính cho lớp trưởng lớp hành chính giấy Đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy di chuyển giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (sau khi có lớp trưởng lớp hành chính)

2. Đối với lớp trưởng lớp hành chính

- Thu giấy Đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy di chuyển giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự của các sinh viên trong lớp.

- Lập danh sách trên file Excel theo (mẫu đính kèm)

- Danh sách phần cứng compand, phiên bản phần mềm về Phòng CTCT &SV trước ngày 20/10/2023. (bản mềm gửi vào hòm thư: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.).

 

Các câu hỏi hỏi đáp xin liên hệ Thầy Hoàng (phụ trách): 0913005046

 Mẫu Tổng hợp

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH NAM SINH VIÊN NỘP

GIẤY NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM HỌC 2023 - 2024

 

LỚP: KHỐI:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Mã SV

GIẤY ĐĂNG KÝ NVQS

(Bản gốc)

GIẤY DI CHUYỂN

GIẤY ĐĂNG KÝ NVQS

(bản gốc)

GHI CHÚ

LÝ DO

CHƯA NỘP

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: * Lớp trưởng lập danh sách tất cả các học sinh Nam lớp hành chính theo danh sách này.

*Nếu sinh viên nào không hoàn thành (Lớp trưởng) thì ghi rõ vào cột (lý do).