Các thông báo khác

Phòng CTCT&SV mời các lớp trưởng Khóa 59 tới dự buổi họp để nghe phổ biến về quy trình làm thẻ Sinh viên cho các Sinh viên khóa mới

Thời gian: Sáng 30/11/2020 (8h00-9h00) tại phòng học A305 (Dành cho các bạn học buổi chiều)

               Chiều 01/12/2020 (15h00-16h00) tại phòng học A303 (Dành cho các bạn học buổi sáng)

Tài liệu đính kèm tải tại đây

Yêu cầu các lớp trưởng đến dự đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng cảm ơn!