Thông báo rèn luyện

Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý.

Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước 16h00 Thứ 6, ngày 19 tháng 01 năm 2024;

 

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ trình hiệu trưởng ban hành quyết định điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 2023 – 2024 và điểm rèn luyện toàn khóa xét đợt tháng 1 năm 2024 thành điểm chính thức.

Danh sách điểm dự kiến xem tại đây.

Lưu ý: Phòng CTCT & SV chỉ nhận các thắc mắc sau:

- Về Điểm số trong lỗi Cộng/Trừ: Lỗi tính toán sau khi kiểm tra Minh chứng sẵn có;

- Về lỗi thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc;

- Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung minh chứng.

- Các trường hợp bị trừ điểm nhưng không ghi lý do xin vui lòng liên hệ đơn vị quản lý Viện/ Khoa để giải thích (Phòng CTCT&SV không tự ý thay đổi điểm các trường hợp này)

Trân trọng cảm ơn./.