Thông báo rèn luyện

Căn cứ vào thông báo ngày 20 tháng 4 năm 2021 của phòng CTCT&SV về thời hạn thắc mắc về ĐGKQRL Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, các học kỳ bổ sung;
Căn cứ vào thông báo số 1 V/v: Lùi thời hạn thắc mắc và kiểm tra minh chứng ĐGKQRL xét đượt tháng 3 năm 2021;
Căn cứ vào tình hình phòng - chống dich bệnh hiện nay của Nhà trường;

 

Phòng CTCT&SV xin thông báo tới các đơn vị quản lý sinh viên, các cá nhân sinh viên về thời hạn thắc mắc và hình thức kiểm tra minh chứng có thay đổi như sau:

1. Thời gian:

Trước: đến trước thứ 4, ngày 19 tháng 5 năm 2021.
Nay đổi thành: tới trước 16h00 ngày thứ sáu, 21 tháng 5 năm 2021

2. Hình thức:

Trước: Kiểm tra trực tiếp từ các bản cứng Lớp trưởng đem tới để đối chiếu và ký xác nhận
Nay đổi thành: Lớp trưởng tập hợp các hình ảnh chụp trực tiếp qua máy ảnh hoặc điện thoại (không qua chỉnh sửa) và gửi tới email phòng CTCT&SV: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. trong thời hạn trên

3. Cách thức gửi nộp minh chứng:

- Sau khi Lớp trưởng tập hợp các bản chụp minh chứng thì đổi tên minh chứng thành Mã Sinh viên viết liền với tên sinh viên viết tắt [VD: Minh chứng của Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng, Mã Sinh viên: 123456789 thì tên file để tên là: 123456789NVD(...); với dấu (...) là số thứ tự của mỗi minh chứng; Nếu có 01 minh chứng thì không cần thêm phần (...)].

- Khi đã có đủ số minh chứng của các thành viên trong lớp yêu cầu Lớp trưởng nén lại và đổi tên file thành tên lớp của mình (VD: tên lớp: Anh 1 - Khóa 58 -Chuyên Ngành CLC Kinh tế thì viết thành: A1-CLC-KT) rồi gửi tới email của phòng CTCT&SV.

4. Lưu ý:

- Phòng CTCT&SV chỉ giải quyết thắc mắc từ Lớp trưởng gửi; FILE chụp minh chứng phải là FILE được chụp từ bản gốc của minh chứng (Phòng CTCT&SV có thể yêu cầu kiểm tra lại sau khi hết dịch);
- Sau thời hạn đã thay đổi bên trên phòng CTCT&SV sẽ không giải thích gì thêm
-Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung minh chứng.

Danh sách sinh viên đã được thay đổi đến trước 11h ngày 17/05/2021 tại đây

Trân trọng cảm ơn!