Thông báo rèn luyện

Sinh viên theo các đường dẫn sau để nhận Thông báo và Hướng dẫn cùng các Mẫu văn bản kèm theo:

Đối với Sinh viên làm ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 và sinh viên là ĐGKQRL bổ sung: Xem tại đây

Đối với Sinh viên làm ĐGKQRL toàn khóa xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021: Xem tại đây

Điểm ĐGKQRL các kỳ SV có thể tham khảo: Xem tại đây

* Lưu ý:

1.Trong quá trình xem Điểm các kỳ đề nghị các bạn Sinh viên kiểm tra kỹ Mã Sinh viên. Nếu có sai sót, yêu cầu Sinh viên làm đơn và có xác nhận của Khoa.

2. Về minh chứng cộng điểm:

- Nộp bản gốc đối với các loại giấy tờ sau: Chứng nhân, xác nhận tham gia các hoạt động của các đơn vị trong trường

- Nộp bản photo (Có chững ký xác nhận đã đối chiếu bản gốc của GVCN) với các loại giấy tờ khác mà Sinh viên muốn giữ lại bản gốc. Sinh viên có trách nhiệm mang bản gốc để đối chiếu khi lớp tổ chức họp xét Đánh giá