Thông báo rèn luyện

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018 cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:
 • ĐGKQRL học kỳ bổ sung cho các sinh viên còn thiếu để xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018(các đối tượng còn thiếu nhưng chưa tốt nghiệp vào đợt tháng 7 năm 2018 sẽ xét bổ sung vào đợt sau);
 • Tổng hợp KQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018
 1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
 • Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên: ctctsv.ftu.edu.vn
 • Lưu ý: Hướng dẫn đã được điều chỉnh một số điểm so với các học kỳ trước để phù hợp với tình hình thực tế.
 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho các Khoa quản lý sinh viên kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL toàn khóa học cho các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

Phòng QLĐT,

Phòng CTCT&SV

17/521/5/2018

2

-  Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào KQRL trong từng năm học của sinh viên để tiến hành đánh giá KQRL toàn khóa học

Sinh viên

21/525/5/2018

3

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa rà soát, đánh giá lại KQRLSV toàn khóa học do GVCN đã đánh giá

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL toàn khóa học của Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Khoa ĐGKQRLSV

28/51/6/2018

4

-  Rà soát, tổng hợp KQRL toàn khóa học của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

04/6 – 8/6/2018

5

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL toàn khóa học cấp trường

-  Công bố điểm rèn luyện toàn khóa học

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

11/6 – 15/6/2018

 1. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch, Phòng CTCT&SV đề nghị các Khoa quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên trong Viện, Khoa theo đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn.

 Văn bản đính kèm tải tại đây