Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Sinh viên xem danh sách tại cuối bài viết,

nếu có sai sót về thông tin các nhân (Đặc biệt lưu ý Mã Sinh viên), đề nghị báo lại ngay với phòng CTCT&SV trước khi ra Quyết định. Thời hạn thắc mắc điều chỉnh thông tin: Từ khi có thông báo đến trước 16h00 ngày 25/03/2022.

Danh sách sinh viên xem tại đây.
Trân trọng cảm ơn! ./.