Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Đề nghị Sinh viên xem danh sách miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021. Nếu có thông tin thay đổi hoặc thắc mắc thì báo lại phòng CTCT&SV trước ngày 26/3/2021;

Đối với các sinh viên trong Danh sách "Hồ sơ không đạt" có thể bổ sung giấy tờ trước ngày 26/3/2021;

Hết thời hạn trên mọi thắc mắc và nộp bổ sung Hồ sơ sẽ không được giải quyết.

Danh sách Sinh viên xem tại đây ./.