Tin mới nhất

Căn cứ vào QĐ số 4061/QĐ-ĐHNT ngày 20/11/2023 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về danh sách sinh viên miễn giảm học phí học kì 1 năm học 2023-2024,

Căn cứ vào QĐ số 4059/QĐ-ĐHNT ngày 20/11/2023 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về danh sách sinh viên cấp bù miễn giảm học phí năm học 2022-2023,

Căn cứ vào việc đăng kí tín chỉ các môn học tại phòng QLĐT của sinh viên,

 Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới các sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí học kì 1 năm học 2023-2024 và diện sinh viên cấp bù miễn, giảm học phí năm học 2022-2023 số tiền miễn, giảm học phí (dự kiến) (có kèm theo số tín chỉ học phí được tính miễn giảm) theo 2 danh sách đính kèm thông báo này. Yêu cầu sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân, số tín chỉ học phí và số tiền được miễn, giảm học phí của sinh viên. Nếu có bất cứ thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp theo số hotline 0357537655 trong giờ hành chính. Thời hạn giải quyết các thắc mắc, điều chỉnh chậm nhất đến 17h Thứ ba, ngày 12/12/2023. Sau thời hạn nói trên, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ từ chối giải quyết các thắc mắc và thực hiện việc chi trả tiền miễn giảm học phí theo đúng quy định.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo để sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết sinh viên tải tại đây ./.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh (Đã kí)