Tin mới nhất

Chương trình “Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021; Kế hoạch số 3667/BTTTT- BGDÐT ngày 21/9/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đảo tạo về việc phối hợp thực hiện Chương trình để vận động tài trợ, hỗ trợ, trao tặng các thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ viễn thông, truyền hình cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc hộ nghèo, cận nghèo và HSSV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 phục vụ việc học tập trực tuyến, học trên truyền hình.


Đối tượng ưu tiên hỗ trợ:
1. SV thuộc hộ nghèo
2. SV thuộc hộ cận nghèo
3. SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do dịch COVID chưa có máy tính để học tập trực tuyến

Deadline điền form: Sinh viên điền form trước thứ Ba, ngày 12/10/2021.

Link khảo sát: TẠI ĐÂY
Link văn bản:  TẠI ĐÂY