CÁC CHUYÊN MỤC

Thực hiện Công tác năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo tới lớp trưởng các lớp K56, K57, K58 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020, cụ thể sau đây:

 1. Triệu tập lớp trưởng các lớp tham dự Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020
 2. Thời gian, địa điểm:
 • Thời gian: 08h15 - 11h30, thứ 4, ngày 10/6/2020
 1. Địa điểm: Hội trường D201
 2. Đối tượng sinh viên triệu tập: Lớp trưởng các lớp K56, K57, K58

(Trong trường hợp Lớp trưởng vắng mặt, có thể cử Lớp phó hoặc Bí thư đến tham dự)

 1. Nội dung chương trình đối thoại:
 • Lắng nghe và giải đáp thắc mắc trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và phục vụ sinh viên của Nhà trường;
 • Trên cơ sở các ý kiến của sinh viên, Nhà trường có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của sinh viên.
 1. Gửi ý kiến góp ý của sinh viên cho buổi đối thoại

Để buổi đối thoại đạt được chất lượng, hiệu quả, đề nghị các lớp trưởng thông báo việc lấy ý kiến góp ý đến tất cả sinh viên trong lớp, sau đó tổng hợp các ý kiến và gửi về Phòng CTCT&SV bằng văn bản hoặc vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. trước 17h00, thứ năm, ngày 04/6/2020

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTCT&SV

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Liên Hà

Thông báo và văn bản đính kèm tải tại đây

Triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng CP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, phòng CTCT&SV thông báo tạm ngừng tiếp Sinh viên đến hết ngày 15/4/2020. Sinh viên có việc cần xin vui lòng liên hệ qua email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Xin trân trọng cảm ơn!

Do tình hình dịch Viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phòng CTCT&SV thông báo lịch tiếp Sinh viên sẽ không được tiến hành từ nay đến hết ngày 5/4/2020 và đợi thông báo tiếp theo.

Trong trường hợp cần liên hệ xin vui lòng gửi email tới địa chỉ: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Xin Trân trọng cảm ơn!

Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-ĐHNT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020”, Trường Đai học Ngoại thương thông báo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa khóa 56” năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:  

 1. Thời gian: Từ ngày 15/02/2020 đến ngày 15/03/2020
 2. Đối tượng: Sinh viên khóa 56 tại Hà Nội
 3. Số lượng sinh viên: dự kiến 3110 sinh viên
 4. Nội dung:

­­­­­­Bài

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

 

 

Bài 1

Quán triệt Quyết định số 36/QĐ-TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

 

Phòng CTCT&SV

 

Bài 2

Các mô hình khởi nghiệp cho start – up.

 

Trung tâm FIIS

 

Bài 3

 

Định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, kỹ năng mềm cho sinh viên

Các Viện/ Khoa  quản lý

sinh viên

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa cho sinh viên khóa 56 tại Hà Nội;
 3. Các đơn vị được phân công giảng dạy tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa gửi đề cương bài giảng, danh sách báo cáo viên về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước 16h00, thứ 6, ngày 14/02/2020.

 Thông tin chi tiết tải tại đây

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 29 tháng 9 năm 2019

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

KINH T

QUẢN TR KINH DOANH

KINH T QUC T

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NGÔN NGỮ ANH

NGÔN NGỮ PHÁP

NGÔN NGỮ NHẬT

NGÔN NGỮ TRUNG

Hội đồng xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 đã họp vào buổi sáng 06/5/2020 và thông qua “Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020” (Danh sách tại cuối bài viết)
Đề nghị sinh viên xem danh sách. Nếu Sinh viên có thắc mắc, thay đổi, nộp hồ sơ bổ sung liên hệ trực tiếp tới Phòng CTCT&SV, thời hạn thắc mắc và nộp hồ sơ từ 07/5/2020 - 15/5/2020.
Hết thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập xem tại đây

* Lưu ý:
Danh sách sinh viên nộp hồ sơ bổ sung (Từ chiều ngày 6/5/2020) sẽ công bố trước thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2020 ./.

Theo thông báo ngày 14/4/2020 V/v : xét miễn, giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (Học kỳ II, năm học 2019 - 2020)

Đên ngày 27/4/2020 phòng CTCT&SV đã nhận được:

1. Hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020 gồm:

- 106 hồ sơ đúng quy định;

- 07 hồ sơ chưa đúng tiêu chuẩn và quy định.

Tổng cộng: 113 hồ sơ.

2. Hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Tổng cộng: 31 hồ sơ.

Danh sách chi tiết xem tại đây ./.

Nhà trường thông báo về việc chi tiền tết cho sinh viên năm 2020. Tiền tết sẽ được chuyển qua tài khoản của lớp trưởng.

Căn cứ Quyết định số 2870/ QĐ - ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy định về Công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương;