CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH - ĐHNT - CTCT&SV ngày 10/3/2017, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường năm học 2016 - 2017 như sau: 

  1. Đối tượng sinh viên tham dự: Lớp trưởng, Bí thư các lớp khóa 52, khóa 53, khóa 54, khóa 55 và các sinh viên có nhu cầu tham dự.
  2. Thời gian và địa điểm: 13h45 thứ 4, ngày 15/3/2017 tại D201.

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI