CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến hoàn thành chương trình học tuần SHCDSV khóa 55. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ phòng CTCT&SV trước Thứ 3 ngày 22 tháng 5 năm 2018. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây

Phỏng CTCT&SV thông báo danh sách dự kiến cấp giấy chứng nhận tuần SHCDSV cho khóa 54. Nếu có ý kiến thắc mắc, sinh viên tới phòng CTCT&SV trước ngày 24 tháng 4 năm 2018 để giải quyết. Sau thời hạn trên mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây

Căn cứ Quy định số 2870/QĐ - ĐHNT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương, tất cả các sinh viên phải tham gia học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên và được Nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập.

Do đó với các sinh viên không tham gia học tập và không có bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên sẽ không được Nhà trường cấp Giấy chứng nhận và bị trừ điểm rèn luyện, đồng thời ảnh hưởng đến việc xét học bổng và khen thưởng sinh viên.  

Trưởng phòng CTCT&SV

(Đã ký)

Mọi thắc mắc liên hệ với phòng CTCT&SV trước ngày 20/4/2018

văn bản kèm theo tải tại đây

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến hoàn thành chương trình học tuần SHCDSV khóa 55. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ phòng CTCT&SV trước Thứ 3 ngày 22 tháng 5 năm 2018. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

Mẫu văn bản đính kèm tải tại đây

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI