CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Văn bản được ban hành kèm theo Quyết định số:  2870/QĐ - ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

Nội dung được tải tại đây

Thực hiện Tờ trình số 02/TTr-ĐHNT-CTCT&SV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Phòng Công tác Chính trị và sinh viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo cho lớp trưởng các lớp K54, K55, K56 các nội dung sau đây:

 

­Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:
 • ĐGKQRL sinh viên Học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K53 và các sinh viên xét bổ sung;
 • Tổng hợp KQRL toàn khóa cho các sinh viên thuộc nhóm đối tượng nói trên để xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018

Văn bản đính kèm tải tại đây

Thời gian nộp trước 16h thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2017
Mẫu văn bản tải tại đây

Thông tin chi tiết tải tại đây

Danh sách sinh viên không nộp bài tuần SHCDSV đầu khỏa k56 tải tại đây

Danh sách sinh viên phải học lại tuần SHCDSV (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH) tải tại đây

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

 

­Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:
 • ĐGKQRL sinh viên Học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K53 và các sinh viên xét bổ sung;
 • Tổng hợp KQRL toàn khóa cho các sinh viên thuộc nhóm đối tượng nói trên để xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018

Văn bản đính kèm tải tại đây

Thực hiện Tờ trình số 02/TTr-ĐHNT-CTCT&SV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Phòng Công tác Chính trị và sinh viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo cho lớp trưởng các lớp K54, K55, K56 các nội dung sau đây:

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI