CÁC CHUYÊN MỤC

Căn cứ Công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2018 - 2019;

Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo tới các thầy cô cùng các bạn sinh viên khóa 57. Cụ thể như sau:

Thông tin hướng dẫn thủ tục và các văn bản đính kèm

Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến hoàn thành chương trình học tuần SHCDSV khóa 55

Phỏng CTCT&SV thông báo danh sách dự kiến cấp giấy chứng nhận tuần SHCDSV cho khóa 54.

Căn cứ Quy định số 2870/QĐ - ĐHNT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Do các sinh viên thuộc khóa 57 hiện đang học giáo dục quốc phòng tại Xuân Hòa. Phòng CTCT&SV thông báo lùi thời hạn nộp Hồ sơ xét Miễn, giảm học phí học kì II năm học 2018 - 2019  như sau:

Thời hạn nộp: 29/03/2019 (Thời hạn cũ 12/03/2019).

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu và quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Thông báo: Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018"

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 15 tháng 9 năm 2018. Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

Thực hiện công tác sinh viên năm học 2018 – 2019, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo triệu tập lớp trưởng K57 để triển khai công năm học, cụ thể như sau: