CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên Khóa 54, 55, 56 thời gian học tập tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2018 - 2019.

Đề nghị các sinh viên sắp xếp, bố trí kế hoạch từ đầu năm học để tham gia đầy đủ buổi học tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Kế hoạch sinh viên tải tại đây.

Thông tin hướng dẫn thủ tục và các văn bản đính kèm tải tại đây

Lich học dự kiến

STT

Khóa

Thời gian học

Ghi chú

 

 

1

 

 

Khóa 54

- Thứ bảy, ngày 22/9/2018

- Chủ nhật, ngày 23/9/2018

- Thứ bảy, ngày 29/9/2018

- Chủ nhật, ngày 30/9/2018.

 

Lịch cho từng ngành, Phòng CTCT&SV sẽ gửi các Khoa thông báo cho sinh viên trước thứ 6, ngày 7/9/2018.

 

 

2

 

 

Khóa 55

- Thứ bảy, ngày 10/11/2018

- Chủ nhật, ngày 11/11/2018

- Thứ bảy, ngày 17/11/2018

- Chủ nhật, ngày 18/11/2018.

 

 

3

 

 

Khóa 56

- Thứ bảy, ngày 2/3/2019

- Chủ nhật, ngày 3/3/2019

- Thứ bảy, ngày 9/3/2019

- Chủ nhật, ngày 10/3/2019

- Thứ bảy, ngày 16/3/2019

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến hoàn thành chương trình học tuần SHCDSV khóa 55. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ phòng CTCT&SV trước Thứ 3 ngày 22 tháng 5 năm 2018. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

Nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên Khóa 54, 55, 56 thời gian học tập tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2018 - 2019.

Đề nghị các sinh viên sắp xếp, bố trí kế hoạch từ đầu năm học để tham gia đầy đủ buổi học tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Kế hoạch sinh viên tải tại đây.

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI