CÁC CHUYÊN MỤC

Thực hiện công tác sinh viên năm học 2023 – 2024, Nhà trường triệu tập sinh viên các lớp Khóa 62 tham dự Hội nghị theo lịch cụ thể như sau:

Để hoàn thiện hồ sơ sơ sinh viên nhập học năm 2023 – 2024 dành cho sinh viên Khóa 62, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo về việc làm giấy nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên NAM:

Nội dung Sổ tay xem tại đây 

 

Các sinh viên Khóa 62 sẽ nộp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023 - 2024 khi có Mã sinh viên.

Thời hạn nộp: Trước ngày 06/10/2023

Địa điểm: Phòng Công tác chính trị và sinh viên, tầng 2 nhà A trường đại học Ngoại thương ./.

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 10 tháng 09 năm 2023

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2023

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 02 tháng 04 năm 2023

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2023

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách tại đây nộp 02 bộ Hồ sơ trước 16h00 ngày 20/03/2024 về phòng CTCT&SV để hoàn thành thủ tục Miễn Giảm học phí học kì 2 năm học 2023 - 2024
Quá thời hạn trên phòng CTCT&SV sẽ không giải quyết.
Trân trọng!

Do sinh viên K62 đang thực hiện học phần quân sự, Nhà trường gia hạn việc thu hồ sơ Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kì 2 năm học 2023 - 2024 đến 16h00 ngày 20/3/2024.

Lưu ý: tất cả sinh viên thuộc đối tượng (bao gồm cả SV là con thương binh, SV mồ côi, SV khuyết tật, con người bị tai nạn lao động...) đều phải nộp 02 bộ hồ sơ theo thông báo 26/01/2024.

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.