CÁC CHUYÊN MỤC

Thực hiện công tác sinh viên năm học 2023 – 2024, Nhà trường triệu tập sinh viên các lớp Khóa 62 tham dự Hội nghị theo lịch cụ thể như sau:

Để hoàn thiện hồ sơ sơ sinh viên nhập học năm 2023 – 2024 dành cho sinh viên Khóa 62, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo về việc làm giấy nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên NAM:

Nội dung Sổ tay xem tại đây 

 

Các sinh viên Khóa 62 sẽ nộp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023 - 2024 khi có Mã sinh viên.

Thời hạn nộp: Trước ngày 06/10/2023

Địa điểm: Phòng Công tác chính trị và sinh viên, tầng 2 nhà A trường đại học Ngoại thương ./.

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 10 tháng 09 năm 2023

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2023

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 02 tháng 04 năm 2023

Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nhà trường điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên khóa 61 đang tham gia học Giáo dục quốc phòng nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2012 - 2013 đến hết ngày 03/3/2023.

VĂN BẢN CTSV