Các thông báo khác

Căn cứ Quyết định số2870/ QĐ - ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy định về Công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương;

 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

Nhà trường thông báo tới các Viện/Khoa quản lý sinh viên về việc triển khai chi tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên hiện đang học tập tại trường (không bao gồm sinh viên bảo lưu, sinh viên là người nước ngoài).
  2. Số tiền được nhận: 70.000đ/sinh viên.
  3. Yêu cầu:

Đơn vị/

Cá nhân

thực hiện

Trình tự tiến hành

Thời gian

thực hiện

Sinh viên

- Cung cấp thông tin (Họ và tên, mã số sinh viên, số tài khoản) cho lớp trưởng và ký tên vào danh sách theo mẫu 01 ((Mẫu gửi kèm theo tải cuối bài viết)

Chú ý: Sinh viên khai sai thông tin (Mã số sinh viên, số tài khoản) hoặc không ký tên vào danh sách sẽ không được nhận tiền hỗ trợ của Nhà trường.

29/12 đến 31/12/2020

Lớp trưởng

- Thông báo cho sinh viên trong lớp về việc nhận tiền Tết Nguyên đán;

- Lập danh sách sinh viên trong lớp theo mẫu 01 (Mẫu gửi kèm theo Thông báo này hoặc tải trên Webiste của Phòng CTCT&SV: ww.ctctsv.ftu.edu.vn), yêu cầu sinh viên kiểm tra thông tin trước khi ký tên, đổi tên File theo cú pháp: Tên lớp – tên chuyên ngành – tên khóa. Để tránh nhầm lẫn, lớp trưởng đặt tiêu đề email theo tên File;

- Gửi Danh sách nhận tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho Giáo viên chủ nhiệm bằng bản cứng và bản mềm.

29/12 đến 31/12/2020

Giáo viên

 chủ nhiệm

- Thông báo về việc chi tiền Tết Nguyên đán và gửi mẫu danh sách cho lớp trưởng;

- Kiểm tra thông tin sinh viên và ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tiền Tết Nguyên đán của lớp

- Gửi Danh sách sinh viên nhận tiền Tết Nguyên đán của lớp phụ trách bằng bản cứng và bản mềm chuyển cho Viện/Khoa.

29/12 đến 31/12/2020

Viện/Khoa

 quản lý

sinh viên

- Lập bảng tổng hợp danh sách sinh viên nhận tiền Tết Nguyên đán của Viện/Khoa theo mẫu 02 (Mẫu gửi kèm theo Thông báo này hoặc tải trên Webiste của Phòng CTCT&SV: ww.ctctsv.ftu.edu.vn);

- Đổi tên File theo cú pháp: Tên Viện/Khoa - tiền Tết Nguyên đán năm 2021;

- Gửi hồ sơ sinh viên nhận tiền Tết Nguyên đán của Viện/Khoa cho phòng CTCT&SV bằng bản cứng và bản mềm vào địa chỉ: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó..

04/01 đến 06/01/2021

  1. Hồ sơ sinh viên nhận tiền tết tải trên Website của Phòng CTCT&SV: ww.ctctsv.ftu.edu.vn
  2. Thời hạn nộp hồ sơ sinh viên nhận tiền tết Nguyên đán 2021: muộn nhất lúc 16h00 thứ 4, ngày 06/01/2021.

Để đảm bảo tiến độ, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên sẽ không thu bổ sung bất cứ trường hợp nào sau thời hạn trên.

Trân trọng cảm ơn!

Mẫu văn bản và thông báo tải tại đây.