Các thông báo khác

 Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian theo học tại trường (trừ trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ). Phòng CTCT & SV thông báo đến toàn thể các Nam sinh viên Khóa 59 cần làm các thủ tục chuyển hồ sơ đăng ký nghĩa vụ từ địa phương về trường, bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (theo mẫu)
  2. Giấy chứng nhận đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự (hoặc Xác nhận đăng ký vắng mặt) do cơ quan Quân sự xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu cấp (theo mẫu)

Lớp trưởng của các lớp chịu trách nhiệm lập danh sách thu hai loại "Giấy" trên theo mẫu tại web Phòng CTCT & SV: www.ctctsv.edu.vn

Hồ sơ và Danh sách bản cứng (có chữ ký của SV) nộp cho thầy Hoàng Phòng CTCT & SV.

Danh sách bản mềm gửi về đ/c hòm thư: ngoduchoang1974@gmail.com

 

Thời gian nộp: Từ 07/12 đến 10/12/2020

Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Tầng 2 Nhà A

                                                                 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTCT & SV

       Bùi Liên Hà

          (Đã ký)

 

Mẫu khai danh sách tại đây

 Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian theo học tại trường (trừ trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ). Phòng CTCT & SV thông báo đến toàn thể các Nam sinh viên Khóa 59 cần làm các thủ tục chuyển hồ sơ đăng ký nghĩa vụ từ địa phương về trường, bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (theo mẫu)
  2. Giấy chứng nhận đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự (hoặc Xác nhận đăng ký vắng mặt) do cơ quan Quân sự xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu cấp (theo mẫu)

Lớp trưởng của các lớp chịu trách nhiệm lập danh sách thu hai loại "Giấy" trên theo mẫu tại web Phòng CTCT & SV: www.ctctsv.edu.vn

Hồ sơ và Danh sách bản cứng (có chữ ký của SV) nộp cho thầy Hoàng Phòng CTCT & SV.

Danh sách bản mềm gửi về đ/c hòm thư: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 

Thời gian nộp: Từ 07/12 đến 10/12/2020

Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Tầng 2 Nhà A

                                                                 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTCT & SV

       Bùi Liên Hà

          (Đã ký)

 

Mẫu khai danh sách tại đây