Các thông báo khác

Thực hiện Công tác năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo tới lớp trưởng các lớp K56, K57, K58 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020, cụ thể sau đây:

 1. Triệu tập lớp trưởng các lớp tham dự Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020
 2. Thời gian, địa điểm:
 • Thời gian: 08h15 - 11h30, thứ 4, ngày 10/6/2020
 1. Địa điểm: Hội trường D201
 2. Đối tượng sinh viên triệu tập: Lớp trưởng các lớp K56, K57, K58

(Trong trường hợp Lớp trưởng vắng mặt, có thể cử Lớp phó hoặc Bí thư đến tham dự)

 1. Nội dung chương trình đối thoại:
 • Lắng nghe và giải đáp thắc mắc trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và phục vụ sinh viên của Nhà trường;
 • Trên cơ sở các ý kiến của sinh viên, Nhà trường có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của sinh viên.
 1. Gửi ý kiến góp ý của sinh viên cho buổi đối thoại

Để buổi đối thoại đạt được chất lượng, hiệu quả, đề nghị các lớp trưởng thông báo việc lấy ý kiến góp ý đến tất cả sinh viên trong lớp, sau đó tổng hợp các ý kiến và gửi về Phòng CTCT&SV bằng văn bản hoặc vào địa chỉ email: ctctsv@ftu.edu.vn trước 17h00, thứ năm, ngày 04/6/2020

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTCT&SV

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Liên Hà

Thông báo và văn bản đính kèm tải tại đây

Thực hiện Công tác năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo tới lớp trưởng các lớp K56, K57, K58 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020, cụ thể sau đây:

 1. Triệu tập lớp trưởng các lớp tham dự Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020
 2. Thời gian, địa điểm:
 • Thời gian: 08h15 - 11h30, thứ 4, ngày 10/6/2020
 1. Địa điểm: Hội trường D201
 2. Đối tượng sinh viên triệu tập: Lớp trưởng các lớp K56, K57, K58

(Trong trường hợp Lớp trưởng vắng mặt, có thể cử Lớp phó hoặc Bí thư đến tham dự)

 1. Nội dung chương trình đối thoại:
 • Lắng nghe và giải đáp thắc mắc trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và phục vụ sinh viên của Nhà trường;
 • Trên cơ sở các ý kiến của sinh viên, Nhà trường có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của sinh viên.
 1. Gửi ý kiến góp ý của sinh viên cho buổi đối thoại

Để buổi đối thoại đạt được chất lượng, hiệu quả, đề nghị các lớp trưởng thông báo việc lấy ý kiến góp ý đến tất cả sinh viên trong lớp, sau đó tổng hợp các ý kiến và gửi về Phòng CTCT&SV bằng văn bản hoặc vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. trước 17h00, thứ năm, ngày 04/6/2020

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTCT&SV

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Liên Hà

Thông báo và văn bản đính kèm tải tại đây