Các thông báo khác

Cũng như các năm trước đây. Để phúc đáp công văn yêu cầu cung cấp thông tin về Đăng ký nghĩa vụ quân sựDi chuyển nghĩa vụ quân sự từ Ban chỉ huy Quân sự quận Đống đa đối với các nam Sinh viên nhập trường năm học 2019 – 2020 một cách chính xác. Phòng CTCT&SV đề nghị lớp trưởng các lớp K58 thực hiện triển khai các việc sau:

1. THU THẬP THÔNG TIN:

Lớp trưởng thu lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến Nghĩa vụ Quân sự (Bổ sung hồ sơ nhập học) bao gồm: Giấy đăng ký Nghĩa vụ quân sự, Giấy chuyển Nghĩa vụ quân sự, Giấy đăng ký vắng mặt tại địa phương cùng các giấy tờ khác có liên quan (Yêu cầu bản gốc)

2. ĐIỀN THÔNG TIN THEO BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM TẠI CUỐI BÀI VIẾT

Đối với nam Sinh viên đã nộp bổ sung Hồ sơ:

Điền đầy đủ thông tin của các thông tin sẵn có theo biểu mẫu đình kèm cùng chữ ký xác nhận của Nam sinh viên

Đối với nam Sinh viên chưa nộp bổ sung hồ sơ:

Điền đầy đủ thông tin cá nhân, riêng mục (Nội dung giấy Đăng ký Nghĩa vụ quân sự, Giấy xác nhận vắng mặt) để trống và kèm theo chữ ký xác nhận của Nam sinh viên

Quy trình trước khi đem nộp Hồ sơ:

Đối với Hồ sơ của mỗi cá nhân phải được kẹp ghim không để rời

Đối với Hồ sơ chung của lớp phải được để trong 1 túi đựng tài liệu không để ở ngoài

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Thời gian: Kể từ khi có thông báo đến 15h00 thứ 4, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Tầng 2 Nhà A

Sau thời gian kể trên Phòng Công tác chính trị và sinh viên không thu Hồ sơ nữa và yêu cầu sinh viên chưa nộp phải tự chịu trách nhiệm việc bổ sung Hồ sơ còn thiếu với BCH Quân sự quận Đống Đa và BCH Quân sự tại địa phương

Thông báo này Chỉ áp dụng đối với các nam Sinh viên chính quy là công dân Việt nam nhập học tại trường năm học 2019 – 2020, không áp dụng đối với sinh viên nước ngoài ./.

Mẫu văn bản đính kèm tải tại đây