Thông báo rèn luyện

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với SV hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 2 năm 2021, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2022 cụ thể như sau:

 

  1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy xét tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2022 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
  3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/08/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).

- Sinh viên đánh giá bổ sung căn cứ quy định Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy)

  1. Nội dung:

- ĐGKQRL học kỳ bổ sung cho các sinh viên còn thiếu để xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2022 (các đối tượng còn thiếu nhưng chưa tốt nghiệp vào đợt tháng 01 năm 2022 sẽ xét bổ sung vào đợt sau);

- Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2022

  1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:

- Các đơn vị và sinh viên tải hướng dẫn và mẫu văn bản tại cuối bài viết

- Lưu ý: Hướng dẫn đã được điều chỉnh một số điểm so với các học kỳ trước để phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho các Khoa/Viện quản lý sinh viên và sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2022 về kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL toàn khóa

 

Phòng CTCT&SV, Phòng QLĐT

 

06/01 - 07/01/2022

2

-  Sinh viên gửi đơn hồ sơ đánh giá KQRL về Khoa/Viện quản lý sinh

Sinh viên

07/01 - 13/01/2022

3

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa rà soát, đánh giá lại KQRLSV toàn khóa học do GVCN đã đánh giá.

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL toàn khóa học của Khoa/Viện cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Khoa ĐGKQRLSV

13/01 - 15/01/2022

4

-  Rà soát, tổng hợp KQRL toàn khóa học của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

15/01 - 17/01/2022

5

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL toàn khóa học cấp trường

-  Công bố điểm rèn luyện toàn khóa học

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

18/01/2022

  1. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào kế hoạch, Phòng CTCT&SV đề nghị các Khoa/Viện quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên trong Viện, Khoa theo đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn./.

Các Văn bản và nội dung hướng dẫn tải tại đây
Link tham khảo bản in các quyết định điểm học kỳ đã đánh giá tại đây