Thông báo rèn luyện

Sinh viên theo các đường dẫn sau để nhận Thông báo và Hướng dẫn cùng các Mẫu văn bản kèm theo:

Đối với Sinh viên làm ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 và sinh viên là ĐGKQRL bổ sung: Xem tại đây

Đối với Sinh viên làm ĐGKQRL toàn khóa xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020: Xem tại đây

Điểm ĐGKQRL các kỳ SV có thể tham khảo tại đây

* Lưu ý: Trong quá trình xem Điểm các kỳ đề nghị các bạn Sinh viên kiểm tra kỹ Mã Sinh viên. Nếu có sai sót, yêu cầu Sinh viên làm đơn và có xác nhận của Khoa.
Trân trọng cảm ơn!