Thông báo rèn luyện

Đề nghị sinh viên các lớp kiểm tra lại thông tin về Điểm, Mã Sinh viên và các thông tin cá nhân khác.

 

Nếu có thắc mắc xin vui lòng tới phòng Công tác chính trị và Sinh viên tại tầng 2 Nhà A để giải quyết

Thời gian nhận thắc mắc từ khi có thông báo này tới 16h ngày 07 tháng 06 năm 2019 (Chỉ làm việc trong giờ hành chính)

Lưu ý: Sau thời gian trên phòng không nhận khiếu nại nữa

Thông tìn điểm xem Tại đây