Tin mới nhất

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 405/KH-ĐHNT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 - 2021”,
Phòng CTCT&SV thông báo lịch học“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa” khóa 59 cho sinh viên nhập học theo phương thức xét tuyển 1, 2 (Xem File đính kèm).
Đây là chương trình bắt buộc đối với sinh viên và là tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua khen thưởng của sinh viên. Đề nghị sinh viên tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ.

Thời gian và địa điểm Kính mời các Thầy/Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây