Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Nhà trường gia hạn nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 đến ngày 26/02/2021

Phương thức nộp hồ sơ: Gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ - Phòng Công tác chính trị và Sinh viên, tầng 2 Nhà A trường đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin chi tiết xem tại đây ./.