Tin mới nhất

Thực hiện Quyết định số 2953/QĐ ngày 07 tháng 10 năm 2022 về việc sửa đổi Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương ban hành kèm theo Quyết định số 2870/QĐ-CTCT&SV ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương;

Thực hiện Công tác sinh viên năm học 2023 – 2024, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo về việc Thi tuyển Ban cán sự lớp K62 năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

 

 1. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ ban cán sự lớp và các chức danh thi tuyển:
  1. Tiêu chuẩn ban cán sự lớp

Có lập trường, tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh;

Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nội quy, quy định của Nhà trường;

Có đủ sức khỏe và sẵn sàng bố trí được thời gian để tổ chức hoạt động cho lớp, tham gia các hoạt động của Nhà trường, Viện, Khoa và các nhiệm vụ khác được phân công;

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thuộc bộ phần mềm Microsoft Office, Google. Có kỹ năng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber và các ứng dụng công nghệ thông tin khác;

Có năng lực, sở tường tổ chức các hoạt động tập thể, giữ vững sự đoàn kết trong tập thể lớp hành chính.

 1. Nhiệm vụ ban cán sự lớp

Tổ chức điều hành hoạt động của lớp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt, đời sống, xã hội và các hoạt động khác theo kế hoạch của Nhà trường, Viện/Khoa theo đúng quy định và tiến độ thực hiện;

Lập và tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo các kế hoạch hoạt động của lớp theo tháng, học kỳ hoặc theo yêu cầu của Nhà trường, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Viện/Khoa, giáo viên chủ nhiệm;

Gương mẫu và đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện, trong sinh hoạt đời sống. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với Nhà trường, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Viện/Khoa, giáo viên chủ nhiệm đề nghị giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

Tiếp nhận đầy đủ, chính xác thông tin, trả lời bằng văn bản, email hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội khi Nhà trường, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Viện/Khoa, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu;

Tham gia trực, hỗ trợ công tác sinh viên của Nhà trường theo lịch phân công;

Triển khai thực hiện Đề án “Mỗi lớp học là một câu lạc bộ” năm học 2023 - 2024 tại lớp;

Quản lý công tác tài chính lớp: xây dựng các nguồn ngân quỹ của lớp, chi đúng quy định các khoản chi và mức chi mà lớp đã đề ra cho hoạt động lớp. Cử thủ quỹ, tổ chức ghi chép các khoản thu - chi và công khai định kỳ hoạt động thu - chi trong các hội nghị của lớp;

Xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong học tập rèn luyện và đời sống sinh hoạt;

Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi Hội sinh viên của lớp trong đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và các hoạt động khác.

 1. Các chức danh thi tuyển

Lớp trưởng: 01 sinh viên/lớp.

Lớp phó: 01 sinh viên/lớp.

 1. Các vòng thi:
  1. Vòng đơn và làm bài thi kiến thức, kỹ năng online.

Đơn đăng ký dự thi ban cán sự lớp: Sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu, nguyện vọng ứng cử ban cán sự lớp điền Đơn đăng ký dự thi ban cán sự lớp K62, theo hướng dẫn dưới đây:

Sinh viên quét mã QR code, thực hiện

điền Đơn đăng ký dự thi BCS lớp K62 và nộp lại theo hướng dẫn

 

 

Bài thi kiến thức, kỹ năng online (word, excel và ý tưởng tổ chức hoạt động): Đề thi sẽ được đính kèm cũng mẫu đơn. (Lưu ý: các bạn trúng tuyển chức danh lớp trưởng, lớp phó sẽ phải làm lại bài thi này với dạng tương tự tại phòng tin học của Nhà trường)

Thời gian:

 • Nhận đơn đăng ký dự thi và bài thi kiến thức, kỹ năng: 14/9/2023 đến hết 17h00 ngày 18/9/2023 (Trường hợp các lớp đến thời điểm nói trên chưa ổn định được danh sách lớp, Nhà trường sẽ có điều chỉnh thời hạn nộp).
 • Chấm thi: 18/9 đến 21/9/2023.
 • Thời gian công bố kết quả vòng đơn và làm bài thi kiến thức, kỹ năng: 22/9/2023
  1. Vòng phỏng vấn:

Số lượng sinh viên của mỗi lớp được chọn vào vòng phỏng vấn: 02 – 03 sinh viên

Nội dung:

 • Phỏng vấn cùng với ban giám khảo để trình bày, làm rõ năng lực và tư chất của ứng viên;
 • Thể hiện khả năng giao tiếp thuyết trình, truyền đạt của ứng viên.

Thời gian: 23 – 24/9/2023

Công bố kết quả: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25-27/9/2023

 • Ra quyết định bổ nhiệm và hoạt động đào tạo, bỗi dưỡng ban cán sự lớp
  1. Ra quyết định bổ nhiệm:

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên căn cứ vào kết quả thi tuyển, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định bổ nhiệm ban cán sự lớp với các chức danh lớp trưởng, lớp phó và lập danh sách công nhận các sinh viên thuộc diện quy hoạch ban cán sự lớp.

 1. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng

Đối tượng: Lớp trưởng, lớp phó và sinh viên thuộc diện quy hoạch ban cán sự lớp

Nội dung (dự kiến)

 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng;
 • Kỹ năng thực hiện báo cáo và tổng hợp số liệu theo hình thức online;
 • Kỹ năng thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, số liệu và tương tác trên nền tảng mạng xã hội;
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức hoạt động và triển khai Đề án “Mỗi lớp học là một câu lạc bộ”;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt;
 • Các nội dung khác phù hợp với đặc thù của chương trình và chuyên ngành đào tạo.

Thời gian: 01/10 – 30/11/2022

 

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV

  

 TS Bùi Liên Hà (Đã kí)