Tin mới nhất

Kính gửi:      -  Các đồng chí Trưởng Khoa/Viện

                      -  Giáo viên chủ nhiệm các Khóa 57, 58, 59.

 

 Để triển khai công tác xét khen thưởng sinh viên năm học 2020 - 2021, Nhà trường kính đề nghị các Viện/Khoa tổ chức xét khen thưởng cho cá nhân sinh viên và tập thể lớp theo hình thức trực tuyến trên các nền tảng có chức năng ghi âm, ghi hình cuộc họp như Zoom, MS Team….  theo hướng dẫn đính kèm.

Yêu cầu:

Các cuộc họp phải đảm bảo thành phần, số lượng tham dự, đảm bảo trình tự họp theo quy đinh.

Cuộc họp phải được ghi âm, ghi hình trong toàn bộ thời gian diễn ra.

Các Thầy/Cô giáo viên chủ nhiệm lấy Bản hướng dẫn và các mẫu danh sách khen thưởng trên website của Phòng CTCT&SV (http://www.ctctsv.ftu.edu.vn)

Các Viện/Khoa gửi kết quả xét khen thưởng sinh viên và tập thể lớp bằng văn bản về Phòng CTCT&SV và file mềm vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Hạn nộp: thứ 6, ngày 17/12/2021

Thông tin chi tiết tải tại đây