Tin mới nhất

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên không thuộc đối tượng giảm học phí HK I, năm học 2021 - 2022 (Các SV không thuộc Khu vực III, theo Quyết định 861/QĐ-Ttg và một số sinh viên nộp Giấy chứng nhận căn cứ theo các QĐ cũ, không còn hiệu lực).

Đề nghị sinh viên xem danh sách, các bạn trong danh sách Yêu cầu nộp lại hồ sơ (thuộc khu vực III nhưng GCN căn cứ theo các QĐ cũ) có thể bổ sung lại Giấy chứng nhận mới của địa phương, trong đó xác nhận rõ nơi sinh sống hiện tại thuộc khu vực III theo QĐ 861 và nộp lại P.CTCT&SV trước ngày 26/11/2021. Hết thời hạn trên, mọi thắc mắc, bổ sung giấy tờ sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên không thuộc đối tượng giảm 70% học phí xem tại đây