Tin mới nhất

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ và dự kiến được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại trụ sở Hà nội. Đề nghị Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân tại file đính kèm cuối bài viêt. Sinh viên nào chưa có tên trong Danh sách hoặc Hồ sơ chưa đúng quy định có thể bổ sung trước 16h00 ngày 18/11/2021. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. 
Danh sách xem tại đây./.