Tin mới nhất

Thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-BGDDT ngày 2/4/2021của Bộ Trưởng BGD&ĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên phát động sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

  1. Mục đích:
  2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
  3. Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2021.
  4. Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  5. Thể lệ:

     Sinh viên xem thể lệ cuộc thi tại  https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2904

     Lưu ý: Tuần thi đầu tiên đã bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay 10/9/2021

  • Quyền lợi:
  1. Căn cứ vào Quyết định số 1939/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2021 về Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Trường Đại học Ngoại thương , các sinh viên tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 sẽ được cộng điểm rèn luyện vào mục 1.1 với mức 02 điểm cho một tuần dự thi (tối đa 8 điểm nếu thi đủ 4 tuần). Điểm cộng sẽ được tính cho Học kỳ I năm học 2021 – 2022.
  2. Các sinh viên được lọt vào Bán kết và Chung kết cuộc thi sẽ được nhận các hình thức khen thưởng khác của Nhà trường.
  3. Để sưu tập minh chứng cộng điểm rèn luyện, sau khi kết thúc phần thi, sinh viên chụp ảnh màn hình (có họ và tên của mình) và tự lưu giữ. Khi Đánh giá kết quả rèn luyện của Học kỳ I năm học 2021 – 2022 sinh viên tự cho điểm vào mục 1.1 kèm theo minh chứng đã lưu giữ. Lưu ý, minh chứng phải chứng minh được thông tin của sinh viên tham dự, được chụp rõ ràng. Nếu không có minh chứng hoặc minh chứng không xác định được thông tin sinh viên thì sinh viên sẽ không được cộng điểm rèn luyện.

 

     Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ fanpage https://www.facebook.com/ctctsv.ftu/ của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên để được tư vấn, giải đáp

 

                          

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV: TS Bùi Liên Hà (Đã ký)