Văn bản

­Thực hiện công tác sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Ngoại thương thông báo kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kì I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên toàn trường.

Đối tượng: Sinh viên K52, K53, K54, K55, Liên thông 11 và các sinh viên xét bổ sung.

Thời hạn: Từ ngày 03.03.2017 đến hết ngày 15.03.2017

Thông tin chi tiết download tại đây