Để thực hiện ĐGKQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp sớm, các sinh viên thuộc diện xét nhanh chóng nộp các giấy tờ sau: 

- Phiếu ĐGKQRL học kỳ I năm học 2016 - 2017 của cá nhân. Trong phiếu đánh giá chỉ cần chữ kí của cá nhân và của lớp trưởng, không cần chữ ký của GVCN

- Bản tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (làm chung cùng với các sinh viên khác trong lớp nếu có) 

Nơi nhận: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, tầng 2 nhà A

Thời hạn nộp: trong ngày 21.02.2017 (Thứ 3)

Mọi thắc mắc liên hệ với thầy Tân (SĐT: 0904 311 312)

Tải tại đây