Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; Căn cứ Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy;

­Thực hiện công tác sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Ngoại thương thông báo kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kì I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên toàn trường.

Đối tượng: Sinh viên K52, K53, K54, K55, Liên thông 11 và các sinh viên xét bổ sung.

Thời hạn: Từ ngày 03.03.2017 đến hết ngày 15.03.2017

Thông tin chi tiết download tại đây

Để thực hiện ĐGKQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp sớm, các sinh viên thuộc diện xét nhanh chóng nộp các giấy tờ sau: 

- Phiếu ĐGKQRL học kỳ I năm học 2016 - 2017 của cá nhân. Trong phiếu đánh giá chỉ cần chữ kí của cá nhân và của lớp trưởng, không cần chữ ký của GVCN

- Bản tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (làm chung cùng với các sinh viên khác trong lớp nếu có) 

Nơi nhận: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, tầng 2 nhà A

Thời hạn nộp: trong ngày 21.02.2017 (Thứ 3)

Mọi thắc mắc liên hệ với thầy Tân (SĐT: 0904 311 312)

Tải tại đây

Các bài khác...