Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; Căn cứ Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy;

­Thực hiện công tác sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Ngoại thương thông báo kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kì I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên toàn trường.

Đối tượng: Sinh viên K52, K53, K54, K55, Liên thông 11 và các sinh viên xét bổ sung.

Thời hạn: Từ ngày 03.03.2017 đến hết ngày 15.03.2017

Thông tin chi tiết download tại đây

Các bài khác...