Tuần sinh hoạt CDSV

Kính gửi: Các Đồng chí Trưởng khoa

Căn cứ Kế hoạch số 209/ KH - ĐHNT - CTCT&SV ngày 04/11/2016 về việc tổ chức lớp sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên;

Nhà trường thông báo tới các Khoa lịch học lớp “sinh hoạt công dân sinh viên” khóa 54 như sau:

 Nội dung: Tư vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên năm thứ hai.

Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật, ngày 04 - 05/03/2017.

Địa điểm: D 201, A 305, A 405, A, 505, A 303, A 403 Trường ĐH Ngoại thương.

Văn bản đính kèm tải tại đây

Để tổ chức tốt lớp học, Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên khóa 54 tham gia học tập đầy đủ và cử giảng viên lên lớp theo lịch giảng dạy.

Trân trọng cảm ơn.