Tuần sinh hoạt CDSV

Kính gửi: Các Đồng chí Trưởng khoa, Bộ môn Phát triển kỹ năng

Căn cứ Kế hoạch số 209/ KH - ĐHNT - CTCT&SV ngày 04/11/2016 về việc tổ chức lớp sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên khóa  52, khóa 53, khóa 54;

Nhà trường thông báo tới các Khoa, Bộ môn Phát triển kỹ năng lịch học lớp “sinh hoạt công dân sinh viên” khóa 53 như sau:

Thời gian: + Thứ 7 và chủ nhật, ngày 18 - 19/02/2017.

                 + Thứ 7 và chủ nhật, ngày 25 - 26/02/2017.

Chi tiết lịch học tải tại đây

Để tổ chức tốt lớp học, Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên khóa 53 tham gia học tập đầy đủ và cử giảng viên lên lớp theo lịch giảng dạy.

Trân trọng cảm ơn.