Lịch tiếp sinh viên

I. Lịch cấp phát thẻ sinh viên.

Thời gian: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-16h30 từ T2 đến T6 hàng tuần

1. Đối với sinh viên làm thẻ lần đầu:

Yêu cầu cần có: 01 bản photo chứng minh thư và 01 ảnh thẻ 3x4

Sinh viên khai đầy đủ thông tin vào tờ khai và nộp lại cho chuyên viên của phòng để kiểm tra và nhận lịch hẹn lấy thẻ

2. Đối với sinh viên làm lại thẻ:

Yêu cầu cần có: 02 ảnh thẻ 3x4 lệ phí làm lại thẻ

Sinh viên khai đầy đủ thông tin vào tờ khai và nộp lại cho chuyên viên của phòng để kiểm tra, nộp lệ phí và nhận lịch hẹn lấy thẻ

II. Lịch cấp giấy chứng nhận.

Thời gian: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-16h30 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Yêu cầu xuất trình trình thẻ sinh viên trước khi xin giấy chứng nhận

Nêu rõ mục đích xin cấp Giấy chứng nhận cho chuyên viên của phòng.

Mẫu Giấy chứng nhận: sinh viên lấy mẫu tại Phòng CTCT&SV (gồm: chứng nhận là sinh viên, đăng ký xe máy, giấy giới thiệu thực tập cuối khóa, giữa khóa) và xác nhận giấy đăng ký vé tháng xe buýt…

Đóng dấu vào Giấy chứng nhận sinh viên tại Phòng Văn thư (tầng 1-Nhà A)

Các mẫu văn bản đang lưu hành được tải tại đây