Các văn bản ban hành

Đối tượng: Tất cả nam sinh viên hệ đại học chính quy có quốc tịch Việt Nam nhập học tháng 8 năm 2017 Khóa 56 tại cơ sở Hà Nội.

Căn cứ theo công văn số 592 ngày 12/9/2017 của Bộ tư lênh thủ đô Hà nội/ ban CHQS quận Đống đa: Báo cáo danh sách nam sinh viên nhập học phải nộp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) và giấy giới thiệu của địa phương nơi sinh viên đăng ký nghĩa vụ quân sự tới trường nhập học.

Biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên tảitại đây.