Đối tượng: Tất cả nam sinh viên hệ đại học chính quy có quốc tịch Việt Nam nhập học tháng 8 năm 2017 Khóa 56 tại cơ sở Hà Nội.

Căn cứ theo công văn số 592 ngày 12/9/2017 của Bộ tư lênh thủ đô Hà nội/ ban CHQS quận Đống đa: Báo cáo danh sách nam sinh viên nhập học phải nộp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) và giấy giới thiệu của địa phương nơi sinh viên đăng ký nghĩa vụ quân sự tới trường nhập học.

Biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên tảitại đây.

Đối tượng: Sinh viên K52 và sinh viên các khóa khác đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2017

Các biểu mẫu và Hướng dẫn ĐGKQRL toàn khóa tải ở cuối bài viết

Đối với những sinh viên xét bổ sung còn thiếu kết quả rèn luyện của các học kỳ trước, sinh viên phải nộp Đơn đề nghị xét bổ sung kết quả rèn luyện và bản ĐGKQRL của cá nhân các học kỳ còn thiếu cho Khoa. Các Khoa lập Bảng tổng hợp danh sách sinh viên xét bổ sung theo (Mẫu 05).

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản:

Mẫu đánh giá tải tại đây

Điểm Rèn luyện các kỳ tải tại đây

Các bài khác...