Khen thưởng

Nhà trường thông báo danh sách khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên năm học 2015 - 2016 tới toàn thể sinh viên khoá 52, 53, 54. Đề nghị sinh viên xem danh sách tại đây.

Tiền khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi”, “Sinh viên Xuất sắc” được chuyển vào tài khoản đóng học phí của sinh viên được khen thưởng, tiền khen thưởng tập thể lớp được chuyển vào tài khoản của lớp trưởng.

Nếu có thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ phòng Công tác Chính trị & Sinh viên để giải quyết.