KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Nhà trường thông báo danh sách khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên năm học 2015 - 2016 tới toàn thể sinh viên khoá 52, 53, 54. Đề nghị sinh viên xem danh sách tại đây.

Thời gian nhận phản hồi của sinh viên đến hết ngày thứ năm, ngày 01/12/2016