CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Đối tượng: Sinh viên K52 và sinh viên các khóa khác đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2017

Các biểu mẫu và Hướng dẫn ĐGKQRL toàn khóa tải ở cuối bài viết

Đối với những sinh viên xét bổ sung còn thiếu kết quả rèn luyện của các học kỳ trước, sinh viên phải nộp Đơn đề nghị xét bổ sung kết quả rèn luyện và bản ĐGKQRL của cá nhân các học kỳ còn thiếu cho Khoa. Các Khoa lập Bảng tổng hợp danh sách sinh viên xét bổ sung theo (Mẫu 05).

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản:

Mẫu đánh giá tải tại đây

Điểm Rèn luyện các kỳ tải tại đây

Bệnh viên Mắt Quốc tế DND phối hợp với phòng Y tế tổ chức chương trình “ Mắt sáng sinh viên 2017” và Kế hoạch khám khúc xạ cho sinh viên Trường đại học Ngoại Thương  đã được ban giám hiệu phê duyệt với nội dung:

Khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí dành cho sinh viên toàn trường Đại học Ngoại Thương.

Tặng 1000 thẻ khúc xạ miễn phí trị giá 600.000đ/thẻ, mắt  các tật khúc xạ với độ khúc xạ trên 2 DIOP hoặc bất đồng khúc xạ giữa 2 mắt (Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm) .

Thời gian: Ngày 16,17,18 tháng 05 năm 2017

                 Sáng từ  8h00-11h30

                 Chiều từ 13h30-16h30

 Địa điểm: Tại sảnh tầng 1 nhà B Trường đại học Ngoại Thương (Phòng Y tế)

 

                                                                               

Các bạn sinh viên xem kết quả tại danh sách đính kèm. Tải tại đây

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

Bệnh viên Mắt Quốc tế DND phối hợp với phòng Y tế tổ chức chương trình “ Mắt sáng sinh viên 2017” và Kế hoạch khám khúc xạ cho sinh viên Trường đại học Ngoại Thương  đã được ban giám hiệu phê duyệt với nội dung:

Khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí dành cho sinh viên toàn trường Đại học Ngoại Thương.

Tặng 1000 thẻ khúc xạ miễn phí trị giá 600.000đ/thẻ, mắt  các tật khúc xạ với độ khúc xạ trên 2 DIOP hoặc bất đồng khúc xạ giữa 2 mắt (Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm) .

Thời gian: Ngày 16,17,18 tháng 05 năm 2017

                 Sáng từ  8h00-11h30

                 Chiều từ 13h30-16h30

 Địa điểm: Tại sảnh tầng 1 nhà B Trường đại học Ngoại Thương (Phòng Y tế)

 

                                                                               

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI