CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Đối tượng: Tất cả nam sinh viên hệ đại học chính quy có quốc tịch Việt Nam nhập học tháng 8 năm 2017 Khóa 56 tại cơ sở Hà Nội.

Căn cứ theo công văn số 592 ngày 12/9/2017 của Bộ tư lênh thủ đô Hà nội/ ban CHQS quận Đống đa: Báo cáo danh sách nam sinh viên nhập học phải nộp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) và giấy giới thiệu của địa phương nơi sinh viên đăng ký nghĩa vụ quân sự tới trường nhập học.

Biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên tảitại đây.

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2016 - 2017, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; Căn cứ Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy;

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI