CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Căn cứ số Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2017 - 2018

 Căn cứ số Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2017 - 2018

Thực hiện Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học;

Được sự chỉ đạo của Ban giám Hiệu, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2017 và “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học tại Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể như sau:

Đối tượng: Sinh viên K52 và sinh viên các khóa khác đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2017

Các biểu mẫu và Hướng dẫn ĐGKQRL toàn khóa tải ở cuối bài viết

Đối với những sinh viên xét bổ sung còn thiếu kết quả rèn luyện của các học kỳ trước, sinh viên phải nộp Đơn đề nghị xét bổ sung kết quả rèn luyện và bản ĐGKQRL của cá nhân các học kỳ còn thiếu cho Khoa. Các Khoa lập Bảng tổng hợp danh sách sinh viên xét bổ sung theo (Mẫu 05).

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản:

Mẫu đánh giá tải tại đây

Điểm Rèn luyện các kỳ tải tại đây

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI