CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Để thực hiện ĐGKQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp sớm, các sinh viên thuộc diện xét nhanh chóng nộp các giấy tờ sau: 

- Phiếu ĐGKQRL học kỳ I năm học 2016 - 2017 của cá nhân. Trong phiếu đánh giá chỉ cần chữ kí của cá nhân và của lớp trưởng, không cần chữ ký của GVCN

- Bản tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (làm chung cùng với các sinh viên khác trong lớp nếu có) 

Nơi nhận: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, tầng 2 nhà A

Thời hạn nộp: trong ngày 21.02.2017 (Thứ 3)

Mọi thắc mắc liên hệ với thầy Tân (SĐT: 0904 311 312)

Tải tại đây

Để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên dự kiến tổ chức vào tháng 03/2017, Phòng CTCT&SV đề nghị lớp trưởng thông báo tới toàn thể sinh viên trong lớp về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập và phục vụ sinh viên.

Kính gửi: Các Đồng chí Trưởng khoa, Bộ môn Phát triển kỹ năng

Căn cứ luật bảo hiểm y tế (BHYT) của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư; số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

Để thực hiện ĐGKQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp sớm, các sinh viên thuộc diện xét nhanh chóng nộp các giấy tờ sau: 

- Phiếu ĐGKQRL học kỳ I năm học 2016 - 2017 của cá nhân. Trong phiếu đánh giá chỉ cần chữ kí của cá nhân và của lớp trưởng, không cần chữ ký của GVCN

- Bản tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (làm chung cùng với các sinh viên khác trong lớp nếu có) 

Nơi nhận: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, tầng 2 nhà A

Thời hạn nộp: trong ngày 21.02.2017 (Thứ 3)

Mọi thắc mắc liên hệ với thầy Tân (SĐT: 0904 311 312)

Tải tại đây

Để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên dự kiến tổ chức vào tháng 03/2017, Phòng CTCT&SV đề nghị lớp trưởng thông báo tới toàn thể sinh viên trong lớp về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập và phục vụ sinh viên.

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI