CHUYÊN MỤC TIN MỚI NHẤT

Grid List

Kính gửi: Các Đồng chí Trưởng khoa, Bộ môn Phát triển kỹ năng

Căn cứ luật bảo hiểm y tế (BHYT) của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư; số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Nội dung quyết định tải tại đây

Nội dung quy định tải tại đây

Nhà trường thông báo danh sách khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên năm học 2015 - 2016 tới toàn thể sinh viên khoá 52, 53, 54. Đề nghị sinh viên xem danh sách tại đây.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện HK I năm học 2016 - 2017

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Giai đoạn 1960-1962: Khoa Quan hệ Quốc tế. Ngành học Đại học Ngoại thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là Bộ môn Ngoại thương trong Khoa Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính.

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

Nhà trường thông báo danh sách khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên năm học 2015 - 2016 tới toàn thể sinh viên khoá 52, 53, 54. Đề nghị sinh viên xem danh sách tại đây.

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI