Hoạt động

Thực hiện Tờ trình số 02/TTr-ĐHNT-CTCT&SV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Phòng Công tác Chính trị và sinh viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo cho lớp trưởng các lớp K54, K55, K56 các nội dung sau đây:

  1. Triệu tập lớp trưởng các lớp tham dự Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với sinh viên năm học 2017 – 2018
  2. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: 13h30 - 16h30, Thứ Tư, ngày 17/01/2018
  • Địa điểm: Hội trường D201 (tầng 2 nhà D)
  1. Đối tượng sinh viên triệu tập: Lớp trưởng các lớp K54, K55, K56
  2. Nội dung chương trình đối thoại:
  • Lắng nghe và giải đáp thắc mắc trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và phục vụ sinh viên của Nhà trường;
  • Trên cơ sở các ý kiến của sinh viên, Nhà trường có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của sinh viên.
  1. Gửi ý kiến góp ý của sinh viên cho buổi đối thoại

Để buổi đối thoại đạt được chất lượng, hiệu quả, đề nghị các lớp trưởng thông báo việc lấy ý kiến góp ý đến tất cả sinh viên trong lớp, sau đó tổng hợp các ý kiến và gửi về Phòng CTCT&SV bằng văn bản hoặc vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. trước Thứ hai, ngày 15/01/2018

* Ghi chú: Lớp trưởng nhận thông báo và ký xác nhận tham gia tại phòng CTCT&SV