Hoạt động

Bệnh viên Mắt Quốc tế DND phối hợp với phòng Y tế tổ chức chương trình “ Mắt sáng sinh viên 2017” và Kế hoạch khám khúc xạ cho sinh viên Trường đại học Ngoại Thương  đã được ban giám hiệu phê duyệt với nội dung:

Khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí dành cho sinh viên toàn trường Đại học Ngoại Thương.

Tặng 1000 thẻ khúc xạ miễn phí trị giá 600.000đ/thẻ, mắt  các tật khúc xạ với độ khúc xạ trên 2 DIOP hoặc bất đồng khúc xạ giữa 2 mắt (Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm) .

Thời gian: Ngày 16,17,18 tháng 05 năm 2017

                 Sáng từ  8h00-11h30

                 Chiều từ 13h30-16h30

 Địa điểm: Tại sảnh tầng 1 nhà B Trường đại học Ngoại Thương (Phòng Y tế)