Hoạt động

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH - ĐHNT - CTCT&SV ngày 10/3/2017, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường năm học 2016 - 2017 như sau: 

  1. Đối tượng sinh viên tham dự: Lớp trưởng, Bí thư các lớp khóa 52, khóa 53, khóa 54, khóa 55 và các sinh viên có nhu cầu tham dự.
  2. Thời gian và địa điểm: 13h45 thứ 4, ngày 15/3/2017 tại D201.
  • Nội dung hội nghị:
  • - Sinh viên đóng góp ý kiến, nêu đề xuất, kiến nghị với Nhà trường về các lĩnh vực: giảng dạy, học tập, các hoạt động đoàn thể, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với sinh viên, công tác quản lý và phục vụ giảng dạy ....

    - Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị, Đoàn TN, Hội sinh viên giải đáp thắc mắc, trao đổi về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của sinh viên.

    Nhà trường sẽ tiến hành điểm danh và trừ điểm rèn luyện sinh viên đối với những cán bộ lớp không tham dự.

    Đối với các lớp có giờ học trong thời gian diễn ra Hội nghị, Lớp trưởng, Bí thư không đến tham dự phải làm đơn gửi Phòng CTCT&SV và gửi ý kiến đóng góp (nếu có) cho Phòng CTCT&SV trước 11h00, thứ 4, ngày 15/3/2017.