Hoạt động

Để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên dự kiến tổ chức vào tháng 03/2017, Phòng CTCT&SV đề nghị lớp trưởng thông báo tới toàn thể sinh viên trong lớp về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập và phục vụ sinh viên.

Đề nghị  ý kiến đóng góp của sinh viên mang tính xây dựng Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, NCKH và sinh hoạt của sinh viên ngày càng tốt hơn trong điều kiện có thể đáp ứng của Nhà trường.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp thông báo việc lấy ý kiến góp ý đến tất cả sinh viên trong lớp, sau đó tổng hợp các ý kiến và gửi về Phòng CTCT&SV bằng văn bản hoặc vào địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước thứ sáu, ngày 24/02/2017

Mẫu văn bản đính kèm