Hoạt động

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 07/12/2016, Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2012)

Để tổ chức thành công Hội nghị nói trên, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo triệu tập sinh viên là cán bộ lớp các lớp K53, K54, K55, cụ thể như sau:

  1. Thành phần: Lớp trưởng các lớp K53, K54, K55
  2. Thời gian: 8h00 ngày 15/12/2016
  3. Địa điểm: Hội trường D201 (tầng 2 nhà D)
  4. Yêu cầu:
  • Các lớp bắt buộc phải có 01 đại diện của Ban cán sự lớp (Lớp trưởng), trong trường hợp lớp trưởng không đi được thì phải cử lớp phó đi thay, không cử các đối tượng khác;
  • Nếu các lớp có lịch học trùng vào thời gian diễn ra Hội nghị, đề nghị lên Phòng Công tác Chính trị và sinh viên để nhận thông báo này và nộp cho giảng viên để thay cho đơn xin phép nghỉ học;
  • Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên sẽ điểm danh và phát tài liệu cho các lớp vào đầu giờ;
  • Đề nghị các lớp nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện nội dung của thông báo.