Thực hiện Kế hoạch số 24/KH - ĐHNT - CTCT&SV ngày 10/3/2017, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường năm học 2016 - 2017 như sau: 

  1. Đối tượng sinh viên tham dự: Lớp trưởng, Bí thư các lớp khóa 52, khóa 53, khóa 54, khóa 55 và các sinh viên có nhu cầu tham dự.
  2. Thời gian và địa điểm: 13h45 thứ 4, ngày 15/3/2017 tại D201.

Để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên dự kiến tổ chức vào tháng 03/2017, Phòng CTCT&SV đề nghị lớp trưởng thông báo tới toàn thể sinh viên trong lớp về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập và phục vụ sinh viên.

Các bài khác...