Thực hiện Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học;

Được sự chỉ đạo của Ban giám Hiệu, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2017 và “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học tại Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể như sau:

Bệnh viên Mắt Quốc tế DND phối hợp với phòng Y tế tổ chức chương trình “ Mắt sáng sinh viên 2017” và Kế hoạch khám khúc xạ cho sinh viên Trường đại học Ngoại Thương  đã được ban giám hiệu phê duyệt với nội dung:

Khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí dành cho sinh viên toàn trường Đại học Ngoại Thương.

Tặng 1000 thẻ khúc xạ miễn phí trị giá 600.000đ/thẻ, mắt  các tật khúc xạ với độ khúc xạ trên 2 DIOP hoặc bất đồng khúc xạ giữa 2 mắt (Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm) .

Thời gian: Ngày 16,17,18 tháng 05 năm 2017

                 Sáng từ  8h00-11h30

                 Chiều từ 13h30-16h30

 Địa điểm: Tại sảnh tầng 1 nhà B Trường đại học Ngoại Thương (Phòng Y tế)

 

                                                                               

Các bài khác...